Ny forskningsrapport från Ung livsstil – Tjejer i gymnastikförening

Idag släpps en ny forskningsrapport från forskningsprojektet Ung livsstil – Tjejer i gymnastikförening – en studie av hälsa, besvär, livskvalitet och matvanor i åldrarna 10 – 15 år.

Under slutet av 2011 och början av 2012 framfördes stark kritik mot ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik. Detta ledde bland annat till att RFs utbetalningar till gymnastikförbundet tillfälligt ställdes in. Gymnastikförbundet gav efter detta Jonas Stier i uppdrag att granska ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik. I sin rapport presenterade han stark kritik mot dess ledarkultur och pekar på att ledare/tränare arbetar med viktkontroll samt att träning ägde rum/uppmuntrades trots skador. Detta har lett till att gymnastikförbundet utarbetat nya mål och riktlinjer.

En central fråga är om den ledarkultur som Stier uppmärksammar inom landslags- och elitidrotten också brett ut sig inom barn- och ungdomsgymnastiken.

Det material vi arbetar med bygger på slumpmässiga studier genomförda på mellan- och högstadiet i olika kommuner.  Från dessa studier har vi studerat tjejer som är med i gymnastikförening. Sammantaget innefattar dessa 777 tjejer (i studier som genomförts under 2011-19).

Sammantaget visar resultaten att situationen för tjejer inom barn- och ungdomsgymnastiken inte skiljer sig från situationen för andra tjejer som är med i idrottsförening. Detta gäller både för självskattad hälsa, förekomst av besvär, upplevd livskvalitet och matvanor. Det finns inte heller tecken på att detta skulle sett annorlunda ut från 2011 och framåt. Resultaten visar också att hälsan bland gymnastiktjejer, liksom bland tjejer som är med i andra idrottsföreningar, är bättre än bland de som inte är medlem i någon idrottsförening. Det framträder inte heller några mer systematiska skillnader mellan gymnastik- och fotbollstjejer när det gäller förekomst av besvär kopplade till idrottsskada eller skälen man anger för att man slutat.

Ulf Blomdahl, forskningsledare för Ung livsstil, kommenterar rapporten – Våra studier visar alltså att den kritiserade träningsmiljön som rådde i landslaget inte finns och har inte funnits under de senaste åren i någon mätbar utsträckning inom gymnastikföreningar för åldersgruppen 10-15 år.

För frågor om rapporten kontakta forskningsledare Ulf Blomdahl på ulf.blomdahl@telia.com eller 070- 665 11 21. Läs hela rapporten här (pdf)