Publicerade utvärderingar


Är idrotten jämlik och jämställd?

Forskningsgruppen har utvärderat hur 14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet. Studierna omfattar 40 000 barn och ungdomar och har en svarsfrekvens på 80 %.

Basket

Fotboll

Friidrott

Golf

Gymnastik

  • Gymnastik sammanfattning. Läs mer (pdf)
  • Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk ställning. Läs mer (pdf)
  • Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk- och utländsk bakgrund. Läs mer (pdf)

Handboll

Innebandy

Ishockey

  • Ishockey sammanfattning. Läs mer (pdf)
  • Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk ställning. Läs mer (pdf)
  • Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk. och utländsk bakgrund. Läs mer (pdf)
  • Har antalet ishallar i kommunerna någon betydelse för i vilken grad pojkar i lägre socioekonomisk grupper är med i en ishockeyförening? Läs mer (pdf)

Kampsport

Ridsport

  • Ridsport sammanfattning. Läs mer (pdf)
  • Medlem i en ridklubb utifrån socioekonomisk ställning. Läs mer (pdf)
  • Medlems i en ridklubb utifrån svensk- och utländsk bakgrund. Läs mer (pdf)

Simning

Tennis