Basket − en jämställd och jämlik idrott

Ung livsstil har i en rad forskningsrapporter visat att tjejer i s.k. lågstatusområden i liten eller mycket liten utsträckning deltar i föreningsidrotten.

I Vårby var 5 % av tjejerna i högstadiet med i en idrottsförening.

Basket tar sig an utmaningen! Ganska självklart eftersom basket är en jämställd och jämlik idrott!
Kolla inslaget från SVT –  Basketstjärnan Zahui har skrivit regnbågshistoria i New York, Sportnytt.

Se också t.ex. skrifterna:
Elofsson m.fl. Ung livsstil i låg- och högstatusområden

Blomdahl/Elofsson, Jämställd och jämlik! – Hälsa och offentligt resursutnyttjande på fritidsområdet bland barn och ungdomar.