Ung livsstil

Om oss

Forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm och är unika i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. I dag består en del av deras arbete av ett samarbete med 18 kommuner.

I centrum för studierna under perioden 1984−1999 stod undersökningar av fritids- och kulturvanor utifrån kön, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund, geografiska områden samt vad barn och ungdomar önskade att kommunerna ska satsa på.

Sedan millennieskiftet strävar Ung livsstil efter att undersöka även hälsa, fysisk aktivitet, livets mening, livschanser, trygghet, inflytande, läsvanor, skolsituation, mobbing samt spontanidrott och andra faktorer.

Läs mer:

Ung livsstil

Senaste nytt