Ung livsstil

Om oss

Forskningsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm och är unika i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. I dag består en del av deras arbete av ett samarbete med 17 kommuner.

I centrum för studierna under perioden 1984−1999 stod undersökningar av fritids- och kulturvanor utifrån kön, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund, geografiska områden samt vad barn och ungdomar önskade att kommunerna ska satsa på.

Sedan millennieskiftet strävar Ung livsstil efter att undersöka även hälsa, fysisk aktivitet, livets mening, livschanser, trygghet, inflytande, läsvanor, skolsituation, mobbing samt spontanidrott och andra faktorer.

Läs mer:

Ung livsstil

Senaste Nytt

Ung livsstil i P4 Blekinge

Den 29 mars föreläste forskningsledare Ulf Blomdahl i Karlskrona för Blekinge idrottsförbund och fritidschefer i länet. Ämnet var jämställdhet och jämlikhet inom idrotten. Innan föreläsningen intervjuades Ulf av P4 Blekinge …