Karolina Bergmark

Karolina Bergmark

Karolina Bergmark arbetar som strateg vid Fritidsförvaltningen i Malmö stad. I hennes uppdrag ingår bland annat målstyrning, utredningar, forskningssamarbeten och olika former av undersökningar. Karolina har en masterexamen i sociologi från Lunds universitet och skrev sitt examensarbete om nyanlända akademikers utmaningar i att etablera sig i Sverige. 

Karolina är medförfattare till flertalet forskningsrapporter som producerats av Ung livsstil.

 

Kontakt:
karolina@unglivsstil.org