Karolina Bergmark

Karolina Bergmark

Karolina Bergmark arbetar som planeringssekreterare vid Fritidsförvaltningen i Malmö stad. I hennes uppdrag ingår bland annat målstyrning, utredningar och olika former av undersökningar. Hon är jämställdhets- och antidiskrimineringssamordnare samt barnrättssamordnare på förvaltningen. Karolina har en masterexamen i sociologi från Lunds universitet och skrev sitt examensarbete om nyanlända akademikers utmaningar i att etablera sig i Sverige. 

Karolina är medförfattare till flertalet forskningsrapporter som producerats av Ung livsstil.

 

Kontakt:
karolina@unglivsstil.org