Föreläsningar

Ung livsstil har sedan starten för 35 år sedan varit måna om att förtroendevalda och tjänstepersoner så snart som möjligt ska få tillgång till resultaten av våra studier. Vi kan erbjuda föreläsningar i följande ämne:

 • Utan spaning ingen aning! Vad händer över tid med ungdomars vanor och preferenser?
 • Lever kommunerna upp till målsättningarna om jämställdhet och jämlikhet?

 • Vad vill barn och ungdomar att kommunerna ska satsa på (barnkonventionen)?
 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Fritidsgårdar

 • Bibliotek och läsvanor

 • Kulturskola
 • Förening
 • Idrottsförening
 • Levnadsvanor och preferenser bland dem som går i grund- och gymnasiesärskolan
 • Hälsa och livskvalitet

Vill du veta mer? Kontakta Ulf Blomdahl