Magnus Åkesson

Magnus Åkesson är utbildad lärare i idrott och hälsa och har en fil. kand. i folkhälsovetenskap. Han arbetar på idrottsförvaltningen i Stockholms stad med strategier för att öka den fysiska aktiviteten, framförallt bland barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Magnus har lett arbetet med att ta fram Stockholms stads idrottspolitiska program och Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet. Han är även medförfattare till flera av Ung livsstils forskningsrapporter.  

Kontakt:
magnus@unglivsstil.org