Stig Elofsson

Stig Elofsson

Filosofie doktor i statistik och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. Undervisat och forskat vid statistiska institutionen 1967-1980. Undervisat i statistik och handlett doktorsavhandlingar vid institutionen för socialt arbete 1981-2012. Varit statistisk konsult i en rad undersökningar inom medicin och olika samhällsvetenskapliga ämnen sedan 1964. Har sedan 1985 medverkat i Ung livsstils u undersökningar och har ensam eller tillsammans med andra presenterat en rad forskningsrapporter. Har också under perioden 1985- 2010 medverkat och presenterat forskningsrapporter kring självskattad hälsa och livskvalitet bland vuxna.

 

Som exempel på forskningsrapporter kan nämnas.

  • Undén Anna-Lena, Elofsson Stig (1998). Självupplevd hälsa. Faktorer som påverkar människors egen bedömning. Forskningsrådsnämnden, Rapport 98:7
  • Elofsson, S. (2001). Kultur åt flickor – idrott åt pojkar. En studie av socialisering i relation till kön och social bakgrund.
  • Elofsson, S. (2002). Vit makt-musik, Vilka lyssnar?
  • Elofsson, S. (2010). Ungdomars hälsa. Har kulturskolan samma positiva effekt på hälsa som idrottsförening?
  • Elofsson S, Blomdahl U. Kamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan.
  • Elofsson, Blomdahl, Lengheden, Åkesson (2014). Ung livsstil i låg och högstatusområden. En studie i åldersgruppen 13-16 år. Ung livsstil rapport 16. Finns även i kortare version i myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor. Fokus 14.
  • Elofsson, Blomdahl, Lengheden, Åkesson, Bergmark. (2018).  Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?

Kontakt:
stig@unglivsstil.org