Linda Lengheden

Linda Lengheden

Linda Lengheden har arbetat med kultur, idrott- och fritidsfrågor sedan 2005 när hon gick på fritidsledarutbildningen. Hon har också en fil. kand. i sociologi och genusvetenskap. Under 2021 har en masterutbildning nästan slutförts vid GIH och Stockholms universitet. Uppdrag i urval hon genomfört från 2014 är genomförande och bearbetning av Ung livsstil i ett antal kommuner, deltagande observationer av fritidsgårdsverksamhet, projektlett en jämställd mötesplats för unga på gymnasiet i Täby, Fritidsbank i Tyresö, varit sakkunnig vid upphandling av fritidsgårdar i Nacka samt för fritidsgårdsfrågor i kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Under 2021 offentliggjordes Stockholms stads utredning om fritids- och ungdomsgårdar som hon skrivit.

Sedan 2021 har hon en deltidstjänst i Haninge kommun och leder utvecklingsarbetet av kommunens fritidsgårdar.  Resterande tid åtar hon sig konsultuppdrag, föreläser och håller i workshops. Linda har skrivit rapporten Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan samt varit medförfattare till ett antal forskningsrapporter som Ung livsstil producerat.

Kontakt :
linda@unglivsstil.org