Linda Lengheden

Linda Lengheden

Linda Lengheden har arbetat med kultur, idrott- och fritidsfrågor sedan 2005 när hon gick på fritidsledarutbildningen. Hon har också en fil. kand. i sociologi och genusvetenskap. Uppdrag i urval hon genomfört är deltagande observationer av fritidsgårdsverksamhet, varit projektledare för en jämställd mötesplats för unga på gymnasiet samt ansvarat för genomförande och bearbetning av Ung livsstil i ett antal kommuner.

 

Sedan 2015 har hon en halvtidstjänst i Täby kommun och leder Ung livsstil där, resterande tid åtar hon sig konsultuppdrag, föreläser och håller i workshops. Linda har skrivit rapporten Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan samt varit medförfattare till ett antal forskningsrapporter som Ung livsstil producerat.

 

Kontakt :
linda@unglivsstil.org