Ny rapport: Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?

I rapporten redovisar vi vad barn och ungdomar tycker är viktigt när de idrottar eller motionerar på fritiden utifrån de tre övergripande begreppen ”idrottens investeringsvärde”, ”idrottens egenvärde” och ”investering i kroppen”. Resultaten analyseras utifrån ett antal bakgrundsvariabler bland annat kön, ålder, socioekonomi och svensk/utländsk bakgrund.

Studien bygger på svar från 77 888 barn och ungdomar i 13 kommuner och svarsfrekvensen är 81%.

Du hittar hela rapporten här.