Resultat från mellanstadiet i Jönköping

Många undrar om och en hel del hävdar att barn och ungdomar i dag i mindre grad än tidigare kan vara med i flera idrottsföreningar. En orsak som anges av dem som hävdar att barn i dag i mindre grad kan vara med i flera idrottsföreningar är tidig specialisering. Ung livsstil undersöker! Vi börjar med resultaten i mellanstadiet i Jönköping.

Med i minst 2 idrottsföreningar (av de som är med i en idrottsförening):
1997. 52 % av killarna och 31 % av tjejerna
2009. 51 % av killarna och 27 % av tjejerna
2015. 47 % av killarna och 31 % av tjejerna
2018. 55 % av killarna och 35 % av tjejerna

Ingen förändringar över tid! Barn är alltså med i minst 2 idrottsföreningar i samma grad i dag som för 21 år sedan. Killar är med i minst 2 idrottsföreningar i större utsträckning än tjejer.

Barn i Jönköping är under hela tidsperioden med i en idrottsförening i ungefär samma utsträckning. 2018 är 74 % av killarna och 67 % av tjejerna med i en idrottsförening.

Urvalsramen är alla mellanstadieelever som går i kommunala skolor eller friskolor. I urvalet ingår 898 barn.Urvalet är gjord med en stratifierad och slumpmässig metod. Antalet svarande är 846. Svarsfrekvensen är 94 %. Något bättre svarsfrekvens än i den mycket välkända studien i Huskvarna och Katrineholm 1949. I den studien var svarsfrekvensen 92 %.