Slutar i idrottsförening – Jönköping

Fortsätter här med i vilken ålder som tappet är störst när det gäller att vara med i en idrottsförening. För några dagar sedan presenterade vi resultaten för Helsingborg 2018.

Här Jönköping 2018. I Jönköping är studierna sedan starten 1994 gjorda i årskurs 5, 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Andelar i %.

KillarTjejer
Åk 5 7267
Åk 7 5955
Åk 95336
Åk 2 Gy4633

Bland killar är tappet (minus 13 procentenheter) störst från årskurs 5 till årskurs 7.

Bland tjejer är tappet från Åk 5 till Åk 7, 12 procentenheter och från Åk 7 till årskurs 9, 19 procentenher. Det är alltså i högstadiet som tappet är störst bland tjejer.

Urvalsramen i Jönköping är alla elever i ovanstående årskurser i kommunala skolor och i friskolor. Nettoruvalet är 3 662 och antalet svarande elever är 3 215. Svarsfrekvensen är alltså 89%. Urvalet är gjort med en stratiferad och slumpmässig metod.

När resultaten från alla kommuner vi studerat är presenterade här ska vi försöka göra en sammanvägning av studierna. När är alltså tappet störst när det gäller deltagande i en idrottsförening? Motsvarande studier kommer att göras när det gäller deltagande i kulturskolan,