Två nya rapporter

De två rapporterna ”Bokläsning hos barn och ungdomar. Hur ofta och vad?” samt ”Läsning av dags- och nättidning/blogg” finns nu att läsa här.

 

Rapporten ”Bokläsning hos barn och ungdomar. Hur ofta och vad?” undersöker hur vanligt det är att barn och ungdomar läser böcker respektive serier/tidskrifter och vilken typ av litteratur de läser medan ”Läsning av dags- och nättidning/blogg” undersöker hur vanligt det är att barn och ungdomar läser dags- respektive nättidningar.