Ny rapport: Vilka organiserade fritidsaktiviteter vill barn/ungdomar utöva på sin fritid?

I den här rapporten har vi undersökt barns och ungdomars intresse för att utöva/delta i en rad organiserade fritidsaktiviteter som subventioneras och/eller organiseras av kommuner. Syftet med rapporten är vidare att studera hur intresset varierar beroende på social bakgrund – kön, ålder, familjesituation, socioekonomisk respektive utländsk bakgrund samt boendeområde. Urvalet består av över 5400 barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Stockholms stad. Svarsfrekvensen i studien är 72-73%.

Resultaten visar bland annat att de tydligaste bakgrundsfaktorerna som påverkar intressena och bredden av intressen framförallt är kön men även svensk/utländsk bakgrund och boendeområde (dock inte kopplat till hög- eller lågstatusområden). Familjesituation och socioekonomisk bakgrund har en mer begränsad påverkan.

Du kan läsa rapporten här