Ojämlikheten inom idrotten

Under våren har vi i Ung livsstil släppt två forskningsrapporter där vi undersökt jämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund inom föreningsidrotten. I den första rapporten ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten?” visar vi att …

Ung livsstil i P4 Jönköping

I onsdags medverkade Magnus Åkesson från Ung livsstil i P4 Jönköping med anledning av våra två senaste rapporter om ojämlikheten inom idrotten (Ökar ojämlikheten inom föreningsidrotten? och Ökar ojämlikheten utifrån …

Ung livsstil i P4 Blekinge

Den 29 mars föreläste forskningsledare Ulf Blomdahl i Karlskrona för Blekinge idrottsförbund och fritidschefer i länet. Ämnet var jämställdhet och jämlikhet inom idrotten. Innan föreläsningen intervjuades Ulf av P4 Blekinge …

Panelsamtal om ojämlikheten i föreningsidrotten

Under Stockholmsidrottens årliga idrottskonferens deltog Magnus Åkesson från Ung livsstil i ett panelsamtal tillsammans med Victoria Escobar och Sevana Ghadimi. Samtalet grundade sig på rapporten ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten?” och …