Ojämlikheten inom idrotten

Under våren har vi i Ung livsstil släppt två forskningsrapporter där vi undersökt jämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund inom föreningsidrotten. I den första rapporten ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten?” visar vi att det sedan 70 år tillbaka varit de i de högre socioekonomiska grupperna som i störst utsträckning är med i föreningsidrotten. Dessutom visar våra resultat att skillnaderna utifrån socioekonomisk bakgrund har ökat under de senaste 20 åren. SVT-sporten har gjort ett stort arbete med flera inslag som de kallar ”Utanför idrotten” utifrån våra studier! Du kan se alla inslag här www.svt.se/sport/utanfor-idrotten

I fördjupningsstudien ”Ökar ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund när barn och ungdomar är med i flera idrotter?” visar vi att barn och ungdomar från de högre socioekonomiska grupperna är starkt överrepresenterade när det gäller att vara med i två eller flera idrottsföreningar. Det är mycket större socioekonomiska skillnader än när det handlar om att vara med i en förening. I studien visar vi även att det är färre gymnasieungdomar som skattar sin hälsa som bra när de är med i flera idrotter jämfört med en. Expressen uppmärksammade vår rapport med en artikel som innehåller intervjuer med Ulf Blomdahl, Magnus Åkesson och Riksidrottsförbundet! Du kan läsa artikeln här https://www.expressen.se/…/for…/kritiken-mot-rf-ska-skrotas/

Båda rapporterna finns att läsa under fliken forskningsrapporter.