Ny rapport: Vilka värden söker barn och ungdomar i fotbollsförening?

I den här rapporten har vi djupdykt i vilka värden barn och ungdomar som är aktiva i en fotbollsförening söker när de idrottar. Detta för att få en bild av om just de som spelar fotboll skiljer ut sig jämfört med andra lagidrottare och de som ägnar sig åt individuella idrotter. Liksom tidigare rapporter i ämnet så sammanfattas värdena i tre dimensioner – investering i idrott, investering i kroppen och idrottens egenvärde. Rapporten bygger på svar från över 77 000 barn och ungdomar insamlat under perioden 1994-2018. Materialet möjliggör därmed även att följa eventuella förändringar i värdena över tid. Svarsfrekvensen i studien är över 70%.

Du hittar rapporten här