Ung livsstil i P4 Jönköping

I onsdags medverkade Magnus Åkesson från Ung livsstil i P4 Jönköping med anledning av våra två senaste rapporter om ojämlikheten inom idrotten (Ökar ojämlikheten inom föreningsidrotten? och Ökar ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund när barn och ungdomar är med i flera idrotter?).

Du kan lyssna på intervjun här:

Rapporterna finns att läsa under fliken ”Forskningsrapporter”